Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ljjowrri

Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której to kluczowe warunki są opisane w przepisach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność ustalonej kwoty pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2-ie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość gotówki lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i takiej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której kwota przekracza 500 złotych powinna być stwierdzona pismem.


Prócz tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dołożyć kolejne warunki. Przeważnie są to odsetki, które to przyjmuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki koniecznie musi zwracać specjalną uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym rodzajem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor oferuje ustaloną kwotę gotówki (zazwyczaj są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się pozyskaną pożyczkę zwrócić wraz z doliczonymi odsetkami za czas w którym będzie dysponował środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, iż osoba zadłużona nie ma właściwej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. Wobec tego też prywatny inwestor chcąc zabezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu ludzi jedynie możliwą do uzyskania.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl